E-EĞİTİM

TÜM E-EĞİTİMLERİMİZ

Türev Ürünlerin Temel Özellikleri

Bu eğitimde türev piyasalarda işlem gören temel ürünler olan forward, futures ve opsiyon sözleşmelerinin özellikleri, bu sözleşmelerde alınabilecek pozisyonlar ve fiyatlama esasları, geçmiş dönemlerde lisanslama sınavlarında çıkan sorular baz alınarak örnekler yardımıyla katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir.

İÇERİK:

Finansal Piyasalar, Spot ve Vadeli İşlem Borsaları, Vadeli İşlem Sözleşmesinin Tanımı, Vadeli İşlem Sözleşmesinin Tasarımı, Temel Kavramlar: Uzun, Kısa ve Yayılma Pozisyonu, Pozisyon Kapama, Açık Pozisyon, Uzlaşma Yöntemleri, Düz ve Ters Piyasalar, Türev Ürünlerin Fiyatlama Esasları, Taşıma Maliyeti (Cost-of-Carry) Modeli, Türev Ürünler: Forward Sözleşmeler, Futures Sözleşmeler, Sözleşme Sayısı, Döviz Futures Sözleşmeleri, Döviz Futures Sözleşmelerinin Fiyatlanması, Endeks Futures Sözleşmeleri, Endeks Futures Sözleşmelerinin Fiyatlanması, Opsiyon Sözleşmeleri, Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörler, Opsiyon Fiyatının Bileşenleri, Opsiyon Parametreleri (Greeks), Swap Sözleşmeleri, Faiz Swap Sözleşmeleri.

Eğitim Kayıt Tarihi : 3 Mart 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:43:03
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
236,00 TL

Opsiyon Sözleşmeleri

Bu eğitimde türev piyasalarda işlem gören opsiyon sözleşmelerinin özellikleri, risk ve getiri analizleri, bu sözleşmelerde alınabilecek pozisyonlar ve fiyatlama esasları, örnekler yardımıyla katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir.

İÇERİK:

Opsiyon Sözleşmesi Nedir, BIST'de İşlem Gören Opsiyon Sözleşmeleri, Opsiyon Sözleşmesi Ne Zaman Kullanılır, Kârlılıklarına Göre Opsiyonlar, Alım Opsiyonunun Özellikleri, Alım Opsiyonu Örnek, Satım Opsiyonunun Özellikleri, Satım Opsiyonu Örnek, Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörler, Opsiyon Fiyatının Bileşenleri, Black&Scholes Fiyatlama Modeli, Opsiyon Parametreleri (Greeks), Alım-Satım Opsiyonu Parametresi.

Eğitim Kayıt Tarihi : 3 Mart 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:25:39
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar     

 
236,00 TL

Excel ile Opsiyon Fiyatlaması

Avrupa tipi alım ve satım opsiyonlarının fiyatlamasına ilişkin esasları ve MS Excel ile opsiyon fiyatının nasıl hesaplanacağını bu eğitimde ele alınmaktadır. Eğitim sonunda Excel'e makro yardımıyla ekleyeceğiniz kendi fonksiyonunuz yardımıyla opsiyon fiyatını tek bir hücrede hesaplatabileceksiniz. Fiyata KDV dahildir.

İÇERİK:

Opsiyon Sözleşmelerine Giriş: Tanım ve Tarihçe, Sözleşme Özellikleri, Opsiyon Sınıfları ve Türleri, Call Opsiyonunun Özellikleri, Put Opsiyonunun Özellikleri, Kârlılıklarına Göre Opsiyonlar, Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörler, Opsiyon Fiyatının Bileşenleri, Black&Scholes Modeli ile Opsiyon Fiyatlama, Excel Yardımıyla Opsiyon Fiyatlama Uygulaması, Excel Üzerinde Opsiyon Fiyatlama Fonksiyonunun Yazılması.

Eğitim Kayıt Tarihi : 10 Mart 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:20:08
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
236,00 TL

Alım Opsiyonu Stratejileri

Alım opsiyonu sözleşmeleriyle yaratılabilecek popüler stratejilerin MS Excel yardımıyla nasıl oluşturulacağı bu eğitimde ele alınmaktadır. Fiyata KDV dahildir.

İÇERİK:

Opsiyon Sözleşmelerine Giriş: Call Opsiyonunun Özellikleri, Korumalı Satış Stratejisi, Korumasız Satış Stratejisi, Oran Satış Stratejisi, Yukarı Yönlü Spread Stratejisi, Aşağı Yönlü Spread Stratejisi, Takvim Spreadi Stratejisi, Kelebek Spreadi Stratejisi, Oran Spreadi Stratejisi, Ters Spread Stratejileri, Diagonal Spread Stratejisi.

Eğitim Kayıt Tarihi : 17 Mart 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 0:58:57
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
236,00 TL

Satım Opsiyonu Stratejileri

Satım opsiyonu sözleşmeleriyle yaratılabilecek popüler stratejilerin MS Excel yardımıyla nasıl oluşturulacağı bu eğitimde ele alınmaktadır. Fiyata KDV dahildir.

İÇERİK:

Opsiyon Sözleşmelerine Giriş: Call Opsiyonunun Özellikleri, Sigortalı Portföy Stratejisi, Pergel Alım-Satım Stratejisi, Çanak Alım-Satım Stratejisi, Satım Opsiyonu Satışı Stratejisi, Sentetik Pay Senedi Stratejisi, Aşağı Yönlü Spread Stratejisi, Yukarı Yönlü Spread Stratejisi, Takvim Spreadi Stratejisi, Kelebek Spreadi Stratejisi, Oran Spreadi Stratejisi.

Eğitim Kayıt Tarihi : 7 Nisan 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 0:54:38
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
236,00 TL

Opsiyon Parametreleri (Greeks)

Bu eğitimde opsiyon sözleşmelerinin fiyat hassasiyetini ölçen delta, gamma, vega, theta ve rho parametrelerinin nasıl hesaplanacağı ve nasıl yorumlanacağı, örnekler yardımıyla katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir.

İÇERİK:

Opsiyon Parametreleri (Greeks), Opsiyon Fiyatını Etkileyen Faktörler, Black&Scholes Fiyatlama Modeli, Delta Tanımı ve Excel Uygulaması, Gamma Tanımı ve Excel Uygulaması, Vega Tanımı ve Excel Uygulaması, Theta Tanımı ve Excel Uygulaması, Rho Tanımı ve Excel Uygulaması.

Eğitim Kayıt Tarihi : 21 Nisan 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 1:02:44
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
236,00 TL

Opsiyonlar İçin Delta Risk Yönetimi

Opsiyon sözleşmelerinden oluşan bir portföyden kaynaklanabilecek zararlardan delta risk yönetimi tekniği ile nasıl korunulabileceği bu eğitimde ele alınmaktadır. Fiyata KDV dahildir.

İÇERİK:

Opsiyon Parametreleri (Greeks), Delta Tanımı, Delta Risk Yönetimi, Kârda Olan Bir Alım Opsiyonu İçin Delta Risk Yönetimi Excel Uygulaması, Zararda Olan Bir Alım Opsiyonu İçin Delta Risk Yönetimi Excel Uygulaması.

Eğitim Kayıt Tarihi : 28 Nisan 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 0:51:19
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar   

 
236,00 TL

Piyasa Bozucu Eylemler

Sermaye Piyasası Kurulu 21.01.2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğ'inin yatırımcılara, aracı kurumlara ve halka açık şirketlere getirmiş olduğu sorumluluklar bu eğitimde tartışılmaktadır. Fiyata KDV dahildir.

İÇERİK:

İçsel Bilgi veya Sürekli Bilgilere İlişkin Piyasa Bozucu Eylemler, Emir veya İşlemlere İlişkin Piyasa Bozucu Eylemler, İletişim veya Haberleşme Yoluyla İşlenen Piyasa Bozucu Eylemler, Diğer Piyasa Bozucu Eylemler, Piyasa Bozucu Eylem Sayılmayan Haller.

Eğitim Kayıt Tarihi : 8 Mart 2016
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Dr. Gökhan UGAN
Bölüm : 1/1
Süre : 0:58:22
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar

 
236,00 TL
KİTAPLAR

Portföy Sigortası

"Finans kitaplarını özellikle türev ürünlerle ilgili kitapları okumak kolay değildir. Ancak, Dr.Ugan’ın Portföy Sigortası kitabını bir solukta okudum. Hisse senedi yatırımının uzun vadeli olduğu, volatilitenin ise başta türevler olmak üzere çeşitli araçlarla azaltılabileceği ve hatta sermayenin tamamen ya da kısmen korumalı hale getirilebileceği uzun yıllar göz ardı edildi. Bu çalışma finansal türevlerin ekonomik bir işlevi olmadığı iddialarına da bir yanıt niteliğinde. Sadece portföy yöneticilerinin değil, sermaye piyasalarında kariyer yapmak isteyen herkesin okuması gereken bir kitap."

İlhami KOÇ, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı

25,00 TL