Genel Kurul Süreçlerine Hazırlık

Bu eğitimde halka açık ortaklıkların Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun bir şekilde düzenleyecekleri olağan genel kurul toplantıları öncesindeki hazırlık süreçleri, toplantının organizasyonu ve toplantı sonrası yapılması gerekenler katılımcılara detaylı olarak anlatılmaktadır. Fiyata KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır.

İÇERİK:

Genel Kurul Süreçlerinde Uyulacak Mevzuat, Genel Kurul Öncesi Hazırlıklar, Toplantı Yeri ve Zamanı, Çağrıya Yetkili Olanlar, Çağrı Usulü, İlanın İçeriği, Gündem, Fiziki/Elektronik Ortada Hazır Bulundurulacak Belgeler, MKK ve EGKS, Genel Kurul Toplantısı, Toplantıya Elektronik Ortamda Katılım, Toplantı Başkanlığı, Hazır Bulunanlar Listesi, Toplantı Karar ve Nisapları, Toplantıda Bulunma Zorunluluğu, Toplantıya Katılma Hakkı, Oy Kullanma Şekli, Toplantı Gündeminin Görüşülmesi, Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi, Toplantı Sonrası Yapılacak İşlemler, KAP Açıklaması Yükümlülüğü, Tescil ve TTSG Yayımlama, İç Yönerge, İç Yönergede Yer Alacak Asgari Unsurlar, İç Yönerge Hükümlerinin Uygulanması, Bakanlık Temsilcisi İstenmesi, Bakanlık Temsilcisi İstenmesine İlişkin Başvuruya Eklenecek Belgeler, Bakanlık Temsilcisinin ve Toplantı Başkanının Sorumluluğu

Eğitim Kayıt Tarihi : 4 Mart 2022
Etkinlik : INFORCE Webinarları
Eğitmen : Serap ÇEMBERTAŞ
Bölüm : 1/1
Süre : 1:23:42
Eğitimin İçerdiği Uygulamalar

 

Sipariş Formu

Ad Soyad*
Telefon*
E-posta*
Fatura Tipi*
       
Adres
Mesaj
Adet

Genel Toplam: 590,00 TL

Gönder

Diğer Bilgiler

Ürün veya hizmet ücreti GFG Finansal Çözümler, Eğitim ve Danışmanlık adına kayıtlı aşağıdaki banka hesabına yatırılmalıdır.

  • T.İş Bankası İzmir Kordon Şubesi 3420 -1659801 [TR79 0006 4000 0013 4201 6598 01]


Ücrete KDV dahildir. Video içeriğine erişim 3 gün ile sınırlıdır. Kargo bedeli alıcıya aittir.