IZFAS'daki İşlemler İçin İşlem Yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) pay piyasasında gerçekelştirilen incelemeler neticesinde Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle Gökmen KELEŞOĞLU hakkında 01.04.2021 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

31.03.2021