İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'ne İlişkin Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu 04/02/2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda halka açık olmayan ortaklıkların paylarının Şubat - Mayıs 2021 dönemi içerisinde ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nde düzenlenen; izahnamede yer alacak ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerine ilave süre eklenmesi suretiyle ilgili satış dönemlerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar vermiştir.

  • 1 Ocak – 1 Mart Son üç yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki üç yıllık finansal tablolar ile dokuz aylık ara dönem finansal tablolar
  • 2 Mart - 31 Mayıs Son üç yıllık finansal tablolar

05.02.2021