BIST Pay Piyasası İşlem Esaslarında Değişiklik

05/03/2021 tarihli ve 31414 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair (Seri: V No: 137) Tebliği uyarınca Pay Piyasası düzenlemelerinde yapılacak değişikliklere ilişkin olarak uygulamaya ilişkin bir değişiklik yapılmamış olup, Yıldız Pazar’da yer alan paylar için “özkaynak oranı” %90, “açık takas pozisyonu/özkaynak oranı” %20 olarak belirlenmiştir.

05.03.2021