SPK'dan AVOD'a ve Ünlü Spekülatörlere Ceza

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde;

  • Şirket’in 13.11.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan sözleşmeye ilişkin özel durum açıklamasının derhal yapılmaması ve 22.10.2020 tarihinde imzalanan bahse konu sözleşmenin açıklama tarihi olan 13.11.2020 tarihinde imzalandığı anlamı çıkacak şekilde kamuya açıklama yapılmış olması ve Şirket’in 13.11.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Demir Export A.Ş. şirketi ile imzalamış olduğu gizlilik sözleşmesinin feshedildiği tarihe ilişkin bilgiye yer verilmemesi nedeniyle A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'ye 93.916 TL,
  • Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş sermayesinde gerçekleştirdikleri işlemler ile sahip oldukları paylara ilişkin özel durum açıklamasının yapılmaması nedeniyle Cem OKULLU ve Mehmet OKULLU'ya 586.969'ar TL

idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

11.03.2021