SPK'dan Bağımsız Denetim Firmalarına Para Cezası

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde;

  • Uluslararası Değerleme Standartlarına aykırı değerleme raporu hazırlanması nedeniyle Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'ye 54.094 TL,
  • İncelemede tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'ye 61.922 TL

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

25.02.2021