Osmanlı Yatırım'a Para Cezası

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde;

  • Creditwest paylarında 04.06.2020-09.06.2020 döneminde gerçekleştirilen alım-satım işlemlerine ilişkin yapılması gereken 2 adet özel durum açıklamasının yapılmaması nedeniyle Reyhan SÜTŞURUP ve Simge SÜTŞURUP'a 93.916'şar TL,
  • Aracı Kurum tarafından kısmi süreli personel adı altında eğitim ve lisans şartı sağlanmadan personel istihdam edilmesi, aracı Kurum’da işe başlayan personele görev, yetki ve sorumluluklarını içeren görev tanımlarının imza karşılığı teslim edilmemesi ve iç denetim sisteminin Aracı Kurum’un faaliyetlerinin kapsam ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte sürdürülmemesi nedeniyle Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 2.332.636 TL

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

14.01.2021