"Bütçe Hazırlama ve Kontrol Stratejileri" eğitimimiz tamamlandı

Eğitmenimiz Sayın Aslı TENGİZ tarafından verilen "Bütçe Hazırlama ve Kontrol Stratejileri" eğitimimiz 13 Haizran 2018 tarihinde Oyak Pazarlama A.Ş. şirket merkezinde gerçekleştirildi. Eğitimde temel maliyet kavramları, maliyet sınıflandırılması, direkt ve endirekt maliyetler, toplam maliyet/birim maliyet ilişkisi, maliyet analizi ve yönetimi, değer yaratan faaliyetler, maliyet/hacim/kâr analizi, genel bütçe kavramı ve bütçe oluşturma, bütçeleme ilkeleri, satış bütçesinin oluşturulması, üretim bütçesinin oluşturulması, gider fonksiyonlarının tahmini, yatırım ve nakit bütçelerinin oluşturulması, Kaizen bütçeleme, faaliyet esaslı bütçeleme gibi konulara değinildi.

14.06.2018