Emeklilik Yatırım Fonları Rehberi'nin Bazı Bölümleri Değişti

1. Kurul Karar Organı’nın i-SPK.4632 s.kn.17.3.v (29/02/2024 tarihli ve 13/337 s.k.) sayılı İlke Kararına İlişkin Duyuru:

Kurulumuz Karar Organı’nın 29.02.2024 tarih ve 13/337 sayılı kararı ile, Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı ilke kararı olarak kabul edilen “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in “1. Fon Türleri” ve “3.6. Standart Fonlara İlişkin Esaslar” başlıklı bölümlerinde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

29.02.2024