SPK'dan 2 Kişiye Para Cezası

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde;

  • Şirket’in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Konuk Ağırlama Teknolojileri ve Uygulamaları AŞ (Konuk Ağırlama) tarafından Şirket’in ilişkili tarafı TFI Tab Gıda Yatırımları AŞ'den (TFI Tab Gıda) 10.12.2021 tarihli özel durum açıklamasına konu restoranların işletme haklarının devralınması için ödenen bedel, Şirket’in 2020 hasılatının %5’ini geçmesine karşın işlemin taraflarının birbirleriyle olan doğrudan veya dolaylı ilişkileri, değerlemede kullanılan varsayımlar ve değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özeti hakkında kamuya açıklama yapılmaması ile Şirket’in %100 oranında bağlı ortaklığı olan ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ (ATP GSYO) tarafından, TFI Tab Gıda’ya ait Ata Express Elektronik İletişim Tanıtım Pazarlama Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ (Ata Express)’nin sermayesini temsil eden payların %1’inin devralınması ve kalan payların ATP GSYO ile TFI Tab Gıda arasında imzalanan protokolde belirtilen fiyattan 18 ay içinde devralınabilmesi için satın alınan opsiyon için ödenen tutarın toplamının (17.130.000 TL) Şirket’in 2021 yılı hasılatının %5’ini geçmesine karşın, Ata Express’in paylarına ilişkin Kurulumuzca belirlenen bir kuruluşa değerleme yaptırılmaması ve değerlemede kullanılan varsayımlar ve değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunun özeti ile işlemler değerleme raporunda ulaşılan sonuçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmemişse bu durumun gerekçesinin Kurulumuzun kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde KAP’ta duyurulmaması nedeniyle ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye 121.019 TL,
  • Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. pay piyasasında gerçekleştirilen 1.196.253,80 TL tutarındaki satış işlemlerine ilişkin özel durum açıklamasının yapılmaması nedeniyle Murat ÖZGÜMÜŞ'e 69.783 TL

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.


Yukarıdaki haber 19.01.2023 tarihli SPK bülteninde yayınlanmış olup haberin aslına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:

https://spk.gov.tr/data/63c99f638f95db1c50f7f487/3-2023.pdf

19.01.2023