2022/3 Dönem Mali Tabloları İçin Satışa Başlama Süresi Uzatıldı

Kurul Karar Organı’nın 09/06/2022 tarih ve 30/877 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru

Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği kapsamında izahnamede yer verilecek ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tablolara ilişkin olarak; özel bağımsız denetimden geçirilen 31.03.2022 tarihli üç aylık ara dönem finansal tabloların izahnameye ek olarak verilmek suretiyle satışa başlanabilecek nihai sürenin 30 Haziran 2022 tarihine uzatılmasına karar verilmiştir.

09.06.2022