SPK'dan AVHOL Ortağına Para Cezası

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Avrupa Yatırım Holding A.Ş. pay piyasasındaki işlemlerin incelenmesi neticesinde pay satış bilgi formu hazırlanmadan ve Kurulca onaylanmış pay satış bilgi formu ilan edilmeksizin Şirket paylarında 21.09.2020-16.09.2021 tarihleri arasında Şirket sermayesinin yüzde onunu aşan payların Borsa İstanbul A.Ş.’ de satışa konu edilmesi nedeniyle Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’ye 153.708 TL idari para cezası uygulandı.


Yukarıdaki haber 26.05.2022 tarihli SPK bülteninde yayınlanmış olup haberin aslına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir:

https://spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2022&no=25

26.05.2022