Paya Dayalı Kitle Fonlamasına İlişkin İlke Kararı

Kurul Karar Organı’nın i-SPK.35/A.2.1 (07.04.2022 tarihli ve 17/519 s.k.) sayılı İlke Kararı

III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği’nin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, paya dayalı kitle fonlaması yoluyla toplanan fonların bilgi formunda ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetiminin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca listeye alınmış bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından “GDS 3000 – Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Standardı” kapsamında makul veya sınırlı güvence denetim raporu hazırlanmak suretiyle yerine getirilmesine karar verilmiştir.

07.04.2022