Stratejik Ortaklık

 

Stratejik ortaklık, işletmelerin finansman ihtiyacı duyduğu kriz dönemlerinde olduğu kadar büyüme stratejilerinin gerçekleştirilmesi amacıyla da tercih edilen bir finansman modelidir. Stratejik ortağın amacı, ortak olunan işletmenin hedeflerine ulaşmasını sağlayarak yapılan yatırımdan tatmin edici bir kâr elde etmektir. Stratejik ortaklığın en önemli avantajlarından birisi, yeni ortağın alınan riskin farkında olması ve elde edilecek kâr dışında başka herhangi bir getiri talep etmemesidir. Stratejik ortaklığa bu işi profesyonelce yapan kurumsal fonlar talep gösterebileceği gibi, benzer sektörlerde faaliyet gösteren firmalar da kârlı yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla ilgi duyabilir.

Girişim Sermayeleri

Büyümek için finansman ihtiyacı duyan firmalara yatırım yapan, genellikle bu amaçla kurulmuş büyük fonlardan oluşan profesyonel yatırımcılardır. Girişim sermayesinin amacı yönetim üzerinde hakimiyet kurmak değildir. Ortak kalma süreleri sektörden sektöre farklılık göstermekle birlikte genellikle 3 ile 5 yıl arasında değişir. Bu sürenin sonunda ortaklık paylarını işletme sahibine veya başka bir yatırımcıya satarak yatırımı sonlandırırlar. Girim sermayelerinin yaptıkları yatırımdan elde etmeyi planladıkları kazanç, ortak kaldıkları sürece elde ettikleri kâr payı ile ortaklık paylarının satışı sırasında şirket değerinde meydana gelen artıştan kaynaklanan sermaye kazancıdır.

Stratejik Ortak

Stratejik ortaklar, girişim sermayesinden farklı olarak ortak kalma sürelerinde belirli bir sınırlama getirmezler. Stratejik ortakların asıl amacı, ortak oldukları işletmelere sahip oldukları know-how, teknoloji, satış ve pazarlama ağı gibi avantajlar sunarak onların hızlı bir şekilde büyümesini sağlamak ve yaptıkları yatırımdan yüksek kâr marjı elde etmektir.