Ortaklık Alım/Satımı

 

Dünya üzerindeki tüm işletmeler, hızlı büyümek ve rekabet avantajı elde etmek için hedelerindeki işletmeleri satın almak veya bu işletmelerde pay sahibi olmak için yarışıyor. Global ekonominin gelmiş olduğu son nokta itibarıyla mevcut bir işletme bünyesinde geliştirilen değerlerin başka bir işletmeye satışı, alan tarafın büyüme, genişleme ve kârlılık hedeflerine ulaşmasına yardımcı olurken, satan tarafın başka projelerine finansman sağlamasına, faaliyet alanını terketmesine ve yeni sektörlere yatırım yapmasına olanak tanımaktadır.

Şirket Alım/Satımı

Şirket alımı daha büyük projeleri gerçekleştirme, ürün gamını çeşitlendirme, kredibilite artırma, yeni pazara hızlı girme ve know-how elde etme gibi nedenlerle tercih edilmektedir. Şirket alımı işletmelerin faaliyetleri üzerindeki kontrollerini artırmakla birlikte, işletmeler arasındaki kültür farklılığı nedeniyle riskli bir yöntem olarak da öne çıkmaktadır. Şirket alımı iki farklı şekilde gerçekleştirilebilir.:

  • Aynı mal ve hizmetleri üreten ve pazarlayan bir işletmenin satın alınması, genellikle faaliyet alanını genişletmek, ürün gamını artırmak, rekabet avantajı elde etmek için başvurulan bir yoldur.
  • Tedarikçilerin veya satış pazarlama şirketlerinin satın alınması, üretim veya pazarlama faaliyetlerinin başarılı aşamaları üzerinde kontrolün sağlanması amacıyla yapılmaktadır.

Pay Alım/Satımı

Ortaklıktan ayrılma veya kârlı bir şirkete ortak olma amacıyla gerçekleştirilir. Pay alım/satımı payları borsada işlem gören şirketler için oldukça kolay görünse de, likidite yetersizliği veya volatilite yüksekliği gibi sebeplerden dolayı payların borsa dışında alım/satımına gerek duyulabilir.