Borç Yapılandırma

 

Dış kaynak kullanımı yapan ve nakit akışını gerektiği gibi yönetemeyen işletmeler için borcun yeniden yapılandırması gündeme gelebilir. Temelde borcun borç ile finansmanı gibi görülse de, borç yapılandırması finansal anlamda sıkıntı yaşayan işletmeler için uygulanır.

Borç yapılandırmanın maliyeti, mevcut borçların maliyetinden yüksek olabilir; ancak, yapılandırma yapılmadığı zaman işletmenin iflasa sürüklenebileceği düşünüldüğünde söz konusu maliyetler makul karşılanabilir.

Borç yapılandırması özellikle ekonominin içinde bulunduğu konjonktüre veya alacakların tahsil edilememesi gibi işletmenin içinde bulunduğu geçici sorunlara bağlı olarak finansal sıkıntıya düşen firmalara zaman ve güç kazandıran bir finansman modelidir.