Proje Finansmanı

 

Projelerin yaratabilecekleri potansiyel nakit akışı, projeyi geliştiren işletmelerin kredibilitesinden bağımsız olarak çok daha uygun şartlarda finanse edilebilir. Dış kaynak kullanımında kreditörler kararlarını işletmenin mevcut durumuna göre verirlerken, proje finansmanında asıl odaklandıkları konu proje gerçekleştirildiğinde gelecekte elde edilecek nakit akımları olmaktadır. Bu nedenle, kredi itibarı çok iyi olmayan veya yeni kurulmuş ve kredi geçmişi olmayan işletmeler dahi, gelecek vaad eden kârlı projeleri için zorlanmadan kredi kullanabilirler.

Yapılacak yatırımın geri dönüş süresi sağlanacak finansmanın vadesi için belirleyici olmakla birlikte, proje finansmanında 10 yıl ve üzeri vadelerde kredi kullanımları mümkün olabilmektedir. Projenin finansman bulabilme ihtimali, gelecekteki başarısına bağlıdır.

Özel Amaçlı Kuruluş (SPE veya SPV)

Proje finansmanında kredi riskini proje sahibi firmadan ayırmak için çoğu zaman özel amaçlı bir kuruluş kurulur ve kredi bu şirkete çıkartılır. Kurulacak yeni şirket tamamen dış kaynak ile finanse edilmemektedir; ancak, bu şirketlerde özkaynağın toplam finansman içerisindeki payı, diğer şirketlere nazaran çok daha düşüktür. Projeye sponsor olan finansör, projenin her aşamasını dikkatle izler ve belirlenen hedeflerden sapmaları hesaplar. Mevcut şartlarda önceden öngörülemeyen değişimler olmuşsa proje planı yeniden revize edilir.