Dış Kaynak Sağlanması

 

Vergi avantajı nedeniyle dış kaynak kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tercih edilen bir finansman yöntemidir. Dış kaynak sağlayan kreditörler için finansman sağlanan işletmenin borçlarını ödeyebilme gücü çok önemlidir. İşletmelerin yaptığı her yeni borçlanmada, o işletmeye daha önce kredi vermiş olan kreditörler için paralarını geri alamama riski arttığı için dış kaynak maliyeti giderek artar ve bir noktada tüm kredi imkânları işletmeye kapatılır. İşte bu noktada işletmenin durumu kötüye gitmeye başlarsa kreditörler işletmeye verdikleri borçları çok geç olmadan geri alabilmek için hukuki işlem başlatırlar; bu süreç işletmenin iflasıyla sonuçlanabilir.

En Uygun Şartlarda Kredi Kullanımı

Finansal kuruluşların sunmuş olduğu amaçları ve maliyetleri farklı bir çok kredi türü mevcuttur. Örneğin, araba satın alacak bir kişi bankaya tüketici kredisi için başvurursa muhtemelen daha kısa vadede daha yüksek maliyete katlanmak zorunda kalacaktır. Kredi başvurularında hazırlanacak dosyanın içeriği çok önemlidir. Bu aşamada yapılacak en ufak hata, başvurunun reddedilmesine neden olacak, işletmenin kredi geçmişine düşülen bu gereksiz kayıt ileride yapılacak başvuruların olumlu sonuçlanma olasılığını azaltacaktır. Diğer taraftan, finansal kuruluşlarla olan görüşmelerde kullanılacak kredinin amacı ve nasıl geri ödeneceği doğru bir şekilde anlatılamazsa, yapılan risk değerlendirmesinde muhtemelen işletme mevcut durumundan daha riskli olarak algılanacak, bu da kredinin maliyetini yükseltecektir. Bu nedenle, en basit kredi kullanımında bile bir uzmandan finansal danışmanlık almak, hata yapma ihtimalinizi düşürecek, finansman giderlerinizi azaltacaktır.

Finansal Kiralama

Kira giderleri de faiz gibi vergi avantajı yarattığı için işletmeler çoğu zaman ekonomik ömrü çok uzun olmayan varlıkları satın alma yerine kiralamayı tercih etmektedir. Kiralanan varlığın türüne bağlı olarak, kiralanan varlık mal ve hizmet üretiminde amacına uygun bir şekilde kullanılırken, satın alma için ayrılan fon işletmenin diğer ihtiyaçlarının karşılanması için harcanabilir.

Sat-Kirala (Sell and Lease Back)

İşletmeler aktiflerinde yer alan varlıkları finansörlere satarak onlardan geri kiralayabilir. Bu modelde varlık mal ve hizmet üretiminde kullanılmaya devam ederken, işletme fazladan bir finansman kaynağına kavuşmuş olur. Varlıkların ekonomik ömrü dolduğunda veya kiralama süresi sona erdiğinde, işletme isterse işleme konu varlıklarını yeniden satın alabilir.

Kiralama Yoluyla Finansman (SUKUK)

Sat-kirala modeline çok benzeyen bu model daha çok islami usüllere uygun bir finansman çözümü sunar. Bu modelde finansör faiz yerine kira geliri elde eder. İşleme konu varlık genellikle gayrimenkuldür ve geri alım vaadiyle satışa konu edilir.