Faaliyet Raporu İçerik Yönetimi

 

Faaliyet raporlarının başlıca iki önemli işlevi vardır. Birinci ve daha geleneksel olan işlevi, ortaklık yönetimlerinin mevcut ortaklara olan hesap verme sorumluluğu kapsamında hazırladıkları geçmiş hesap döneminde yapılan tüm aktivitelerin ve bu aktivitelere bağlı oluşan sonuçların sunulmasıdır. İkinci ve daha yenilikçi olan işlevi ise, ortaklık yönetimlerinin şirkete ortak olmayı düşünen potansiyel yatırımcılara ve/veya dış kaynak sağlayabilecek kreditörlere belirledikleri hedeflerin ve bu hedeflere ulaşmak için ileriki dönemlerde yapılması planlanan faaliyetlerin sunulmasıdır. Faaliyet raporları hazırlanırken içeriğinde yer alan tüm bilgilerin gerçeklere dayanması; doğru, güvenilir ve ulaşılabilir olması gerekmektedir. Tüm bu hususların yanı sıra faaliyet raporlarının mevcut düzenlemelere uygun olarak hazırlanması yasal bir zorunluluktur. Mevzuata uygun bir şekilde hazırlanmayan faaliyet raporları başta halka açık şirketler olmak üzere ortaklıkların maddi ve manevi kayıplara uğramasına neden olabilir.

Faaliyet Raporu İçeriğinin Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması Hizmeti

Faaliyet raporlarında geçmiş ve gelecek döneme ilişkin kamuoyu ile paylaşılması planlanan tüm bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun bir şekilde Türkçe olarak hazırlanır. Rapor içeriğinde yer alan bilgilerin sunumu ortaklığın belirlemiş olduğu kurumsal iletişim ilkeleri dahilinde yerli/yabancı potansiyel ortak veya kreditörlerin ilgisini çekebilecek şekilde yapılır. Mali verilerle ilgili sorumluluk bağımsız denetimi yapan kuruluşa aittir. Faaliyet raporunun tasarım, uygulama, tercüme, basım ve dağıtım işlemleri ortaklıkların belirledikleri ajanslar tarafından yapılır.

Faaliyet Raporu İçeriğinin Mevzuata Uygunluğunun Denetlenmesi Hizmeti

Ortaklıklar tarafından hazırlanan faaliyet raporu içeriğinin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olup olmadığı denetlenir. Mali verilerle ilgili sorumluluk bağımsız denetimi yapan kuruluşa aittir. Faaliyet raporunun tasarım, uygulama, tercüme, basım ve dağıtım işlemleri ortaklıkların belirledikleri ajanslar tarafından yapılır.

Halka Açık Şirketlerde Cezai Sorumluluk

Sermaye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemelerine (Tebliğ, Rehber, Duyuru ve İlke Kararları vb) aykırı bir şekilde hazırlanan faaliyet raporları için halka açık ortaklıklara SPKn 103'üncü maddesi uyarınca 26.000 TL ile 325.000 TL arasında idari para cezası uygulanabilir.