Muhasebe Sistemlerinin Geliştirilmesi

 

Muhasebenin temel fonksiyonu finansal bilgileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, onları anlamlı raporlara dönüştürerek analiz etmek ve yorumlamaktır. Düzgün ve doğru çalışan muhasebe sistemleri, işletmelerin faaliyet performanslarını, aksayan yönlerini, geliştirilmesi gereken hususları ve eksik bulunan noktaları yöneticilerin kolay anlayabileceği bir biçimde ifade eder, denetim ve kontrol mekanizmalarının gerektiği gibi işleyebilmesine yardımcı olur.

Muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi ile ilgili danışmanlık kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

  • Türk vergi mevzuatına göre muhasebe sisteminin kurulması,
  • Türkiye Muhasebe Standartlarına göre finansal tabloların oluşturulması,
  • Yönetim ve maliyet muhasebe sisteminin oluşturulması,
  • Bütçe planlama ve raporlama sisteminin oluşturulması,
  • Muhasebe sisteminin kontrolü ve düzenli çalışmasının sağlanması,
  • Denetim mekanizmalarının oluşturulması,
  • Muhasebeden sorumlu personele temel muhasebe eğitiminin verilmesi.