Banka/Firma İlişkileri Yönetimi

 

İşletmeler, kısa vadeli ve uzun vadeli planlarına göre farklı vadelerde bankalardan fon talebinde bulunurlar. Bankalar ise bu talepleri işletmelerin mevcut durumunu ve riskini analiz ettikten sonra değerlendirir ve bir karara varırlar. İşletmelerin içinde bulunduğu sektördeki deneyimi, kurumsal anlamda yönetilip yönetilmediği, esas faaliyet alanının dışındaki işlere fon aktarıp aktarmadığı, mevzuata uygun bir şekilde hareket edip etmediği, mali yapının sağlamlığı, yükümlülüklerin zamanında yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar, bankaların bir işletmeyle hangi teminat, limit, faiz ve vadelerle çalışabileceğini belirler. İşletmelerin bankalara olan yükümlülükleri devam ederken ortaya çıkabilecek olumsuzlukların nasıl yönetilmesi gerektiği ise alınacak aksiyonların belirlenmesinde önemli bir faktördür.

Bankalarla olan ilişkilerin yönetilmesi ile ilgili danışmanlık kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

  • Fon ihtiyacına göre çalışılacak bankaların belirlenmesi,
  • İşletme değerleme puanı'na (scoring) yönelik iyileştirmelerin yapılması,
  • Kredi taleplerinin hazırlanması,
  • Bankalarla olan fon pazarlıklarının yürütülmesi,
  • Banka yöneticileri ve personeliyle olan koordinasyonun sağlanması,
  • Geri ödemelerdeki gecikmelerden doğan krizlerin yönetilmesi,
  • Bankalar nezdindeki prestijin korunması.