Sermaye Piyasası Aracı İhracı

 

Sermaye piyasaların uzun vadeli yatırım yapmak isteyen fon arz edenlerle bu fonlara talip olan ihraççıları bir araya getiren platformlardır. Söz konusu arz ve talep, borsalar gibi organize piyasalarda şeffaf bir ortamda karşılaşabileceği gibi, tarafların ihtiyaçlarına uygun olarak tezgahüstü piyasalarda da buluşabilir. Sermaye piyasası aracı ihraç eden işletmeler Türk Ticaret Kanununun yanı sıra Sermaye Piyasası Mevzuatına da uymakla yükümlüdür. İşletmelerin ihraç edebilecekleri başlıca sermaye piyasası araçları aşağıdaki gibidir:

Payların Halka Arzı

Anonim ortaklıklar mevcut paylarını veya artırılacak sermayeyi halka arz ederek finansman sağlayabilir. Pay ihracında payları satın alan yatırımcılar işletmenin ortağı haline gelir ve şirket kârından pay alırlar. Ortakların diğer bir kazancı payların alım ve satım fiyatı arasındaki farktan kaynaklanan sermaye kazancıdır. Paylarını halka arz eden işletme ise yeni ortakların şirkete koyduğu sermaye ile yatırımlarını, operasyonlarını ve projelerini finanse edebilir. 

Tahvil İhracı

İşletmeler halka açık olsun olmasın, bankalardan kredi kullanmak yerine kendi şirket tahvillerini yatırımcılara satarak finansman sağlayabilir. Diğer dış kaynak kullanımından çok farklı olmayan tahvil ihracının öne çıkan avantajları, uzun vade, düşük maliyet ve türetilebilir borçlanma özellikleridir.

Opsiyon Sözleşmeleri

Genellikle payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için uygun olan bu finansman modelinde işletmeler Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği sınırlar dahilinde kendi payları üzerine alım veya satım opsiyonu alış/satışı yapabilir.

Varant İhracı

Varantlar opsiyon benzeri menkul kıymet statüsündeki finansal araçlardır. Halka açık ortaklıklar da tıpkı aracı kurumlar gibi kendi payları üzerine düzenlenmiş varant çıkarabilir. Belirlenen vade sonunda varantlar kullanılmazsa, işletmenin ilk başta satıştan elde ettiği prim geliri finansman geliri olarak şirkette kalacaktır.