Finansal Yönetim

 

İşletmelerde finansal yönetimin başlıca amacı, uygun özsermayeye/borç birleşimini oluşturmak, oluşturulan bu kaynağı en fazla ihtiyaç duyulan alanlarda verimli bir şekilde kullanmak ve sonuç olarak elde edilen kârı doğru bir şekilde dağıtmaktır. Tüm hedeflere ulaşabilmek için sürekli bir mali disiplinin sağlanması, finansal kontrol ve denetim mekanizmalarının kurulması gerekir.

Aktif/Pasif Yönetimi

İşletmelerin kâr hedefi belirlenirken mali duruma uygun riskler alınmalıdır. Aşırı derecede riskli kaynaklarla uzun vadeli projelerin finanse edilmesi, ekonomik konjonktürde yaşanabilecek en ufak bir dalgalanmada işletmeleri zor durumda bırakabilir. Aktif/pasif yönetimi ile işletmeler mevcut ekonomik şartların ışığı altında kaynaklarını ve aktiflerini gözden geçirerek belirledikleri kâr hedefine ulaşabilmek için gerekli kompozisyonu oluşturabilirler veya kâr hedeflerini şartlara uygun olarak revize edebilirler. 

İşletme Sermayesi Yönetimi

İşletme sermayesinin ne kadar olması gerektiği firmadan firmaya farklılık gösterir; ancak, ana prensip işletme sermayesinin yakın vadede likidite riski yaratmayacak kadar yüksek, kaynakların atıl kalmasına neden olmayacak kadar da düşük seviyede tutulmasıdır. İşletme sermayesi firmanın iş yüküne ve alacağı yatırım kararlarına bağlı olarak değişeceği için sabit bir işletme sermayesi yerine sürekli olarak optimize edilen değişken seviyeli bir işletme sermayesi tercih edilmelidir.

Nakit Akışı Yönetimi

İşletmelerin en önemli problemlerinden birisi de borç/alacak dengesinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesidir. Kurumsallaşmış bir firmanın yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi, alacaklarını ise zamanında tahsil edebilmesi gerekir. Alacak tahsilindeki kredi riski doğru bir şekilde ölçülüp yönetilebilirse, meydana gelecek açıklar için gerekli finansmanın önceden planlanabilmesi sağlanacak, böylece ödemeler aksatılmadan yapılabilecektir.

Finansal Kuruluşlarla İlişkiler

Birçok işletme finansal kuruluşlarla olan ilişkilerini iyi yönetemediği için zor durumda kalmaktadır. Nasıl ki yasal süreçlerde bir hukuk temsilcisine ihtiyaç duyuluyorsa, işletmenizin finansal kuruluşlar nezdinde en iyi şekilde temsil edilmesi ve ihtiyaçlarınızın finans profesyonellerine doğru bir şekilde aktarılması için de bir uzmana ihtiyaç duyulmalıdır.