Kişisel Eğilim Envanteri

 

Kişisel Eğilimler Envanteri®, bir kişinin “başarılı” ve “lider” olmak için gerekli eğilimleri gösterip göstermediğini ölçen, tamamen Türk insanının normları baz alınarak Türk akademisyenler tarafından geliştirilmiş bir psikolojik analizdir. Uygulanacak bir test yardımıyla kişinin güç, anlama, bağlanma ve başarı ihtiyacı gibi temel motivasyon kaynaklarının yanı sıra, özbenlik algısı, yetkinlik, gelişim odaklılık, yaşamsal yeterlilik, sosyallik ve otorite ilişkisi başlıkları altında sınıflandırılan 33 farklı kriter baz alınarak ölçümleme yapılır. 

Envanterin Amacı

Envanterin iki temel amacı vardır.

 1. Pozisyonu ne olursa olsun, envanter bir kişinin liderlik potansiyelini belirler. Sonuçlara göre bir kişinin liderlik yapıp yapamayacağını gösterir.
 2. Bir kişinin pozisyonunda ne kadar başarılı olacağını gösterir. Başarı ölçütleri temelde aynı olsa da bazı ölçütler pozisyona göre değişebilir ya da daha çok önem kazanabilir. Örneğin, satış becerisinde çok önemli olan bir ölçüt yöneticilikte önemsiz olabilir. Belirtilen pozisyona göre bir kişinin başarı potansiyeli belirlenir.

Yöntem

Her aday pozisyonuna göre değerlendirilir ve bireye genel bir puan verilir. Yüksek puan kişinin o pozisyonda ne kadar başarılı olacağını ve liderlik potansiyelini gösterir.

Çıktılar

Envanter sonucunda bir kişisel bir de genel şirket raporu sunulur. Raporlar şu soruları yanıtlar:

 • Kimler liderlik yapabilir?
 • Kimler şu andaki pozisyonunda başarılı olur?
 • Kimler terfi edilmelidir?
 • Kimler terfi edilince başarılı olur?
 • Kimler özel yetenek grubuna girer?
 • Kimler işten çıkarılabilir?
 • Kimler pozisyon değiştirmelidir?
 • Kimler departman değiştirmelidir?
 • Kimler hangi eğitimi almalıdır?
 • Kimler müdürlük görevini bırakmalıdır?
 • Kimler şirketin geleceğini inşa eder?

Eğitim Süreci

Yapılan değerlendirmelere göre her birey için eğitim planı çıkartılır. Bireye özgü seminer, koçluk ya da danışmanlık süreci önerilir. Kurum isterse bu gelişimi kendi içinde koçluk sistemi ile çözebilir. Envanter, işletmelerde planlanan eğitimlerde, planlayıcılara nokta atış eğitim imkanı sağlar. İhtiyaçlar tam olarak tespit edilir. Gereksiz eğitim maliyetleri ortadan kalkar. En önemlisi ise eğitimlerin gerekçesi, istenen düzey ve sonuçlar tam olarak gözlemlenebilir.