İş ve Yönetici Koçluğu

 

Yaşam koçluğu kişinin içsel farkındalığını artırarak bugün bulunduğu yer ile gelecekte bulunmak istediği yer arasındaki alternatif köprülerin kurulmasına yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. Koçluk hizmeti alanların fırsatlara farklı bir açıdan bakabildiği, düşünme ve karar alma süreçlerinin geliştiği, sosyal ilişkilerde daha başarılı olduğu, iş ve özel yaşamlarında kendilerine daha çok güvendikleri görülmüştür.

Yönetici Koçluğu

Yöneticilerin veya yönetici adaylarının bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeleri için ihtiyaç duydukları beceri ve performansı geliştirmeye yönelik verilen bir danışmanlık hizmetidir. Yapılan birebir görüşmelerde katılımcının öncelikle ihtiyaç duyduğu destek alanı belirlenir, güçlü ve zayıf yönler saptanır. Elde edilen veriler ışığında bireysel bir yol haritası hazırlanarak belirlenen hedefe nasıl ilerlendiği zaman içerisinde izlenir.

Çalışan Koçluğu

İşletmelerde istihdam edilen mavi ve beyaz yakalı çalışanların kendileri için belirlemiş oldukları hedefler doğrultusunda özel hayatları ile iş hayatları arasındaki optimal dengeyi kurabilmeleri, iş yerinde kendilerinden beklenen performansa ulaşabilmek için gerekli desteği alabilmeleri ve başarıya giden yolda ihtiyaçları olan iletişimi sağlayabilmeleri amacıyla verilen bir danışmanlık hizmetidir.

Öğrenci Koçluğu

Üniversite öğrencilerinin hayata atılmadan önce kariyer konusunda ne istediklerini daha iyi tanımlayabilmeleri, geçim derdi ve çevre baskısı olmadan hayatta mutlu bir birey olmalarını sağlayacak doğru meslekleri seçebilmeleri amacıyla verilen bir danışmanlık hizmetidir.