Mevzuata Uyum

 

Payları borsada işlem gören halka açık şirketlerden tabi olduğu mevzuata eksiksiz bir şekilde uyum sağlaması ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi beklenmektedir. Mevzuata aykırı fiiller Sermaye Piyasası Kurulu tarafından idari para cezası ile cezalandırıldığından, işletmenin imajını ve mali yapısını korumak, kurumsal yönetim anlayışını oturtmak ve operasyonel risklerini en aza indirgemek için mevzuata uyumun sağlanması ve bu uyumun sürdürülmesi gerekmektedir.

Mevzuata Uyum Denetimi

İşletmenin yürürlükte olan mevzuata ne derece uyum sağladığının ölçülmesi, ileride ihtiyaç duyulabilecek işlemler için gerekli tedbirlerin bugünden alınabilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olarak verilen danışmanlık hizmetidir.

Mevzuata Uyum Süreçlerinin Yürütülmesi

Mevzuata uyum ile ilgili eksik veya yetersiz fonksiyonlara ait süreçlerin, iş akışlarının ve raporlama sistemlerinin oluşturulması veya iyileştirilmesi, görev tanımlamalarının yapılması, sisteminin mevzuata uygun bir şekilde kalmasının sağlanması, mevzuatta veya işletmenin durumunda meydana gelen değişikliklere paralel olarak mevcut sistemin gözden geçirilerek sistemde ve süreçlerde gerekli değişikliklerin tasarlanması ve entegrasyonu, mevzuata uyum süreçlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak görevli personele destek verilmesi amacıyla sürekli olarak verilen danışmanlık hizmetidir.

Kurumsal İlişkilerin Yönetilmesi

İşletmenin Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile olan ilişkilerinin yönetilmesi amacıyla arızi veya sürekli olarak verilen danışmanlık hizmetidir.