Suistimal İnceleme

 

ABD menşeili Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği'nin (ACFE) yapmış olduğu araştırmaya göre ortalama bir işletme her yıl cirosunun %5'ini suistimal nedeniyle kaybetmektedir. Söz konusu suistimaller nedeniyle uğranılan ortalama zarar 145.000 USD olup, bu vakaların %22'sinde zarar 1 milyon USD'nin üzerindedir. Bir suistimal vakasının ortaya çıkarılış süresi ortalama 18 aydır. En çok rastlanan suistimaller zimmete para geçirme, yolsuzluk ve mali tablolarda hile olarak göze çarpmaktadır.

Suistimal Açıklarının Tespit Edilmesi

Suistimal denetimi, işletmelerin suistimale açık hususların kontrolü ve tespitine yönelik verilen danışmanlık hizmetidir. Denetimin amacı tamamiyle önleyici ve koruyucu nitelikte olup, mevcut bir vakanın ortaya çıkartılmasına yönelik değildir.

Suistimal Vakalarının Ortaya Çıkarılması

Herhangi bir suistimal vakasından şüphelenen işletmelerin denetim ve iç kontrol personelleriyle birlikte yürütülen bir danışmanlık hizmetidir. Hizmetin asıl amacı uluslararası kabul görmüş yöntemleri kullanarak suistimal vakalarının soruşturulması ve sorumluların ortaya çıkarılmsına destek olmaktır.

Soruşturma ve Denetimi Yürütecek Uzmanlar

Suistimal denetimi ve suistimal soruşturmaların yürütülmesi uluslararası geçerliliğe sahip Certified Fraud Examiner sertifikalı uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.