İş Sürekliliği Yönetimi (ISO 22301)

 

ISO-22301 Nedir?

ISO-22301 Sosyal Güvenlik ve İş Sürekliliği Standardı, Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından 160 ülkenin onayıyla 2012 tarihinde yayınlanmış bir standarttır.

ISO-22301'e Kimler Başvurabilir?

ISO-22301'e küçük veya büyük ölçekli, kâr amacı güden veya gütmeyen, özel veya kamu sektöründe yer alan her firma başvurabilir.

ISO-22301'in İşletmelere Faydası Nedir?

  • İş ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirlemek ve bunları doğru yönetme konusunda katkı sağlar.
  • Olayların etkisini minimize eder.
  • Kriz zamanlarında kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını temin eder.
  • Sürekliliğinin sağlanması kabiliyetinin kanıtlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.
  • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların gereksinimleri risk değerlendirilmesi yolu ile yerine getirilir.
  • Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini sağlar.
  • Kuruluşun kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşları, kamu kurumlarını, yerel yetkililerin tanınması ve uygun şekilde geliştirilmiş, dokümante edilmiş ve anlaşılmış bir acil durum hizmeti sağlanır.
  • Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını korur.
  • Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelir.

ISO-22301 Eğitimleri

ISO-22301 Standardizasyonu ve Efektif İş Sürekliliği eğitimleri, Institute for Business Continuity Training (IBCT) Türkiye tek yetkili temsilcisi INFORCE Eğitim ve Danışmanlık tarafından verilmektedir.

CCM Sertifikasyonu

National Institute for Business Continuity Management (NIBCM) tarafından verilen Certified Continuity Manager (CCM) sertifikaları uluslararası geçerliliğe sahip olup, iş sürekliliği alanında uzlanlaşmak isteyen kişiler tarafından rağbet görmektedir. IBCT ve INFORCE tarafından düzenlenen eğitimlerine katılıp CCM sertifika sınavına girmek isteyenler %50 indirimden faydalanır. Katılımcılar ilk iki haklarında başarılı olamazlarsa müteakip sınav ücretlerini IBCT öder.