Risk Yönetimi

 

Kapitalist sistemlerde girişimcinin elde ettiği gelire kâr adı verilir. İşletmeler kâr elde etmek amacı ile kurulur ve bu amaç doğrultusunda yönetilir. Girişimci tarafından yapılan yatırımın getirisi uzun vadede finansmanın faiz maliyetini, rantiyenin kirasını ve çalışanın ücretini karşılamalı ve bunun üzerine girişimciyi tatmin edecek bir gelir bırakmalıdır. Gelecek belirsizliklerle dolu olduğu için girişimci başlangıçta hedeflediği gelire uzun vadede ulaşabileceğinin herhangi bir garantisi yoktur. Bu nedenle girişimci risk almak zorundadır. Yatırımın beklenen getirisi, alınacak riski karşılamalıdır. Kapitalist ekonomilerin işleyişi, girişimcinin risk almasına bağlıdır. Girişimci risk almaz ve yatırım yapmazsa, ekonomideki diğer üretim faktörleri gelir elde edemez. Ancak, işletmelerin alacağı risk mevcut koşullara uygun ve ölçülü olmalıdır.

Piyasa Riski Yönetimi

İşletmelerin faaliyetleri sırasında yapmış oldukları döviz, faiz ve emtia gibi fiyatları piyasadaki arz ve talebe göre oluşan enstrümanların ticaretinden zarar etme olasılıkları vardır. Bir çok işletme asıl faaliyet konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazken, döviz veya emtia fiyatlarındaki oynamalardan ötürü beklenmeyen zararlarla karşılaşmakta, faiz oranlarındaki aşırı dalgalanma nedeniyle borçlanma maliyetleri artmaktadır. Piyasa riski yönetimi danışmanlığı, başta döviz olmak üzere gelecekteki değeri belirsiz olan enstrümanların maliyetini veya getirisini bugünden sabitlemenize yarayacak hizmeti işletmenize sunar.

Kredi Riski Yönetimi

Alacaklı olduğunuz kişilerin yükümlülüklerini yerine getirememesi, işletmenizdeki nakit akışının aksamasına neden olur. Kredi riski yönetimi danışmanlığı, alacaklı olduğunuz kişilerin riskini ölçmenizde ve kredibilitesi düşük olan kişilerle olan ticaretiniz için politika geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Operasyonel Risklerin Yönetimi

Tespit edilmesi en zor riskler opreasyonel risklerdir. Kur riski gibi bariz bir şekilde ayırt edilemeyen operasyonel riskler, kendilerini çoğu zaman faaliyet gideri kalemleri arasına saklar. İşletmenizdeki faaliyetlerin devamlılığı size ve iş yaptığınız kişilere bağlıdır. Operasyonel risk yönetimi danışmanlığı, işletmenizden ve iş çevrenizden kaynaklanan riskleri tespit etmenize ve bu risklere karşı gerekli tedbirleri almanıza olanak tanır.