ANEL'deki Bilgi Suistimaline İşlem Yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu  Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE) tarafından 17.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlama Platformu’nda yapılan, yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki özel durum açıklamasının öncesinde ve sonrasında ANELE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) “Bilgi Suistimali” başlıklı 106 ncı maddesinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle Mustafa PARAPAN hakkında 22.05.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.

21.05.2020