SPK'dan COVID-19 Tedbirleri

Sermaye Piyasası Kurulu COVID-19 salgınının fiziki çalışma koşullarını zorlaştıran insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle, piyasalar ve kurumlardaki operasyonel süreçlerin günün şartlarına uygun olarak işletilmesi ve piyasalarda oluşan olumsuz etkilerin sınırlandırılması konularında gelen talepler çerçevesinde 19.03.2020 tarihli toplantısında bazı kararlar almıştır. Toplantıda alınan kararlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  1. Aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri personellerini yarı zamanlı/ dönüşümlü/ uzaktan erişimli veya kurumun belirleyeceği benzeri diğer usuller çerçevesinde çalıştırabileceklerdir,
  2. Yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri müşteri onayı almak ve gerekli kayıt mekanizmalarını kurmak şartıyla uzaktan çalışan personelinin cep telefonu uygulamaları veya e-posta üzerinden emir kabul edilebilecektir,
  3. Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari %35 olması ve teminat oranının bu oranın altına düşmesi halinde %50’ye tamamlanmasını düzenleyen hükmün, Kurul karar tarihinden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar %35’e tamamlatılacak şekilde uygulanacaktır,
  4. Halka açık ortaklıklar geri alımın amacını, geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısını ve bu iş için ayrılabilecek azami fon tutarını içeren bir yönetim kurulu kararı almak suretiyle kendi paylarını Kurulun 21.07.2016 tarih ve 25.07.2016 tarihli basın duyuruları çerçevesinde geri alabileceklerdir.
  5. Halka açık ortaklıklar dahil sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kuruluşların 12 aylık ve 3 aylık mali tablo bildirim süreleri kurumlar bazında uzatılmıştır.

Söz konusu duyuruya ve konuya ilişkin diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

23.03.2020