Report Bağımsız Denetim'e ve Bahar Menkul Değerler'e Para Cezası

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde;

  • Report Bağımsız Denetim A.Ş. nezdinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle Report Bağımsız Denetim A.Ş.'ye 62.980 TL; Hasan KOCA'ya 24.672 TL;
  • Müşterilerle usulüne uygun olarak çerçeve sözleşme imzalanmaması, faaliyetlerle uyumlu şekilde müşteri emirlerinin alımı ve gerçekleştirilmesi ile iç denetim biriminin çalışma usul ve esaslarına ilişkin güncel yazılı prosedür oluşturulmaması, birim yöneticisinin gerekli eğitim ve lisans şartına sahip olmaması nedeniyle Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş.'ye toplam 114.924 TL

idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

23.01.2020