SPK'dan Niğbaş'a Tedbir

Sermaye Piyasası Kurulu Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay piyasasında 19.11.2018-18.01.2019 döneminde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen;

  • 23.01.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden NIBAS pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına;
  • 18.01.2019 tarihi gün sonu itibarıyla mülkiyetinde toplam sermayeye oranı %5 ve üzerinde NIBAS payı bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin 22.01.2019 tarihi itibarıyla mülkiyetinde bulunan NIBAS paylarının 6 ay boyunca borsada satışa konu edilememesine

karar vermiştir.

22.01.2019