SPK'dan 3 Tüzel 1 Gerçek Kişiye Toplam 319.195 TL İdari Para Cezası

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde;

  • Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. ile Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan GENÇLER'e şirketin ilişkili tarafı olan Beyaz Filo’dan alacaklarının 31.12.2015, 31.03.2016, 30.06.2016, 31.03.2017 ve 30.06.2017 tarihli finansal tablolarında mevzuata uygun olarak sunulmaması nedeniyle ayrı ayrı 81.141 TL,
  • Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye şirketin kısa vadeli finansal borç oranının 31.12.2016 tarihi itibariyle yasal sınırı aşması ve 31.12.2017 tarihi itibariyle de söz konusu aşımın devam etmesi nedeniyle 52.098 TL, şirketin 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı finansman sözleşmeleri hakkında sözleşmelerin yapıldığı dönemlerde özel durum açıklaması yapılmaması nedeniyle 50.721 TL,
  • Sümer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ye bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve uygun görüş alınmaksızın esas sözleşme değişikliği ve pay devri yapılması nedeniyle 54.094 TL

olmak üzere toplam 319.195 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

19.07.2018