SPK'dan 310.370 TL İdari Para Cezası

Sermaye Piyasası Kurulu gerçekleştirmiş olduğu incelemeler neticesinde;

  • Bazı yatırımcıların nakit teminat yatırma ve çekme işlemlerinde düzenlenen belgelerin usulüne uygun olmaması, kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteri hesabına teminat yatırılmasına ilişkin aykırılıklar bulunması ve bir müşterinin izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulabileceğine dair emareler oluşmasına karşın Aracı Kurum tarafından araştırma yapılmaması ve Kurula herhangi bir bildirimde bulunulmaması nedeniyle Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye 154.917 TL,
  • Aracı Kurum tarafından müşteri emirlerinin piyasada mümkün olan iyi sonucu verecek şekilde gerçekleştirilmemesi nedeniyle Işık Menkul Değerler A.Ş.'ye 26.049 TL,
  • Mali tabloların kamuya duyurulmasına ilişkin işlem yapılamaz dönemde içsel veya sürekli bilgi sahiplerince işlem gerçekleştirilmesi nedeniyle Işıklar Holding A.Ş.'ye 38.308 TL,
  • Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. pay piyasasında, noter marifetiyle düzenlenmiş bir vekaletname ile yetkilendirme olmaksızın bir başkasına hesabını kullandırmak suretiyle işlem gerçekleştirilmesine imkan sağlayan Eray TANRIVERDİ'ye 22.407 TL,
  • Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. pay piyasasında, noter marifetiyle düzenlenmiş bir vekaletname ile yetkilendirme olmaksızın bir başkasının hesabını kullanmak suretiyle işlem gerçekleştiren Beşir KAYA'ya 22.407 TL,
  • Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.  pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak nedeniyle Hasan Orçun KUTLU'ya 23.875 TL, Fırat KARATAŞ'a 22.407 TL

idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

28.03.2019