SPK'dan Formet Çelik Kapı İçin Tedbir

Sermaye Piyasası Kurulu Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay piyasasında 25.02.2019-01.03.2019 döneminde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle;

  • 08.03.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına,
  • 05.03.2019 tarihi gün sonu itibarıyla mülkiyetinde toplam sermayeye oranı %3 ve üzerinde Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. payı bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin 07.03.2019 tarihi itibarıyla mülkiyetinde bulunan Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 6 ay boyunca borsada satışa konu edilememesine

karar vermiştir. Kurul ayrıca Muhammet ÇAMUR'a 08.03.2019 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulamıştır.

07.03.2019