SPK'dan Karsusan Yönetim Kurulu Kararına İptal

Sermaye Piyasası Kurulu gerçekleştirmiş olduğu incelemelerde payları Borsa İstanbul A.Ş.’nin Yakın İzleme Pazarı’nda işlem gören Karsusan Karadeniz Su Ürünleri A.Ş.’nin ilişkili tarafı ve yönetim kurulu başkanı olan Masum ÇEVİK’ten Endeks Gayrimenkul Tarım Ürünleri ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 30.670.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden payların tamamının 29.460.336 TL bedelle satın alınması işlemi ile Karsusan’ın mal varlığının azaltıldığı tespit edildiğinden;

  • Karsusan tarafından Endeks Gayrimenkul paylarının satın alınmasına ilişkin 08.01.2019 tarihli yönetim kurulu kararının iptal edilerek tüm sonuçlarının ortadan kaldırılmasını teminen, yeni bir yönetim kurulu kararı alınmasının, bu kapsamda Karsusan tarafından anılan yönetim kurulu kararına istinaden herhangi bir ödeme yapılmamasının ve varsa yapılan ödemelerin, ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte işbu Karar tarihinden itibaren 6 iş günü içerisinde Karsusan’a iade edilmesine,
  • 12.02.2019 tarihinde yapılması planlanan söz konusu satın alma işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin çağrının ve ayrıca anılan genel kurul toplantısı çerçevesinde işletilecek ayrılma hakkı kullanımına ilişkin prosedürlerin iptal edilmesinin Karsusan ve Karsusan’ın yönetim kurulundan talep edilmesine

karar vermiştir.

17.01.2019