SPK'dan KOZA Grubuna ve 2 Gerçek Kişiye Suç Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu gerçekleştirmiş olduğu incelemeler neticesinde;

  • Yaşam TV’nin üstlenmesi gereken yakın koruma güvenlik görevlisi giderlerinin Koza Altın tarafından üstlenilmesi nedeniyle Koza Altın’ın en az 188.796,74 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması nedeniyle Koza Grubu şirket yöneticileri Hamdi Akın İPEK ve Cafer Tekin İPEK hakkında;
  • Türkiye Muhasebe Standartları uygulamasında (TMS 19) parasal olmayan faydalar kapsamında değerlendirilen; 26.10.2015 tarihi öncesinde Hamdi Akın İPEK (751.686,57 TL), Cafer Tekin İPEK (1.501.636,08 TL), Melek İPEK (949.409,61 TL) ve Pelin ZENGİNER’e (806.787,04 TL) kişisel kullanıma yönelik tahsis edilen araçlar dolayısıyla Koza Altın’ın toplamda en az 4.009.519,30 TL tutarında araç kiralama bedelinden mahrum bırakılarak sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması nedeniyle Koza Grubu şirket yöneticileri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK ve Pelin ZENGİNER hakkında;
  • Türkiye Muhasebe Standartları uygulamasında (TMS 19) parasal olmayan faydalar kapsamında değerlendirilen; İngiltere’de Koza Altın mülkiyetinde yer alan 5 adet konutun Hamdi Akın İPEK, Pelin ZENGİNER ve Cafer Tekin İPEK’in kendisi ve aileleri tarafından kullanılması dolayısıyla Koza Altın’ın toplamda en az 1.022.738,06 TL tutarında konut tahsisi kira gelirinden mahrum bırakılarak sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması hakkında Koza Grubu şirket yöneticileri Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK ve Pelin ZENGİNER hakkında;
  • Kişisel nitelikteki konaklama harcamalarının Koza Altın ile ATP İnşaat tarafından üstlenilmesi yoluyla, söz konusu şirketlerin toplamda en az 5.419.675,28 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması; Kişisel nitelikteki yurt içi ve yurt dışı özel uçak seyahatleri olarak düzenlenen faturalar yoluyla Koza Altın ile ATP İnşaat’ın toplamda en az 18.821.633,23 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması; Kişisel nitelikteki ulaşım, konaklama, gezi, araç kiralama vb. açıklamalarla acente aracılığıyla düzenlenen faturalar yoluyla İpek Enerji, Koza Anadolu, Koza Altın, ATP İnşaat ve Koza İpek Tedarik’in toplamda en az 928.003,83 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması; Koza Altın’ın Bergama ve Gümüşhane sınırlarında bulunan binalarının; Özdemir Antimuan’ın ise Tokat/Turhal sınırlarında bulunan binasının bedelsiz olarak tahsis edilmesi yoluyla ve bedelsiz mülk tahsisatı yapılarak kira gelirinden mahrum kalmaları ve katkı payı açıklamalarıyla ödenen tutarlar nedeniyle toplamda en az 9.854.485,32 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması; Koza Altın tarafından Koza Altın personel listesinde yer almayan kişilere usulsüz olarak tahsis edilen 20 adet araç nedeniyle Koza Altın’ın toplamda en az 3.807.604,06 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması; ATP İnşaat tarafından İpek Ailesi fertlerine usulsüz olarak tahsis edilen 2 adet araç nedeniyle ATP İnşaat’ın toplamda en az 687.274,28 TL tutarında sermaye ve/veya malvarlığı kaybına uğratılması nedeniyle Koza Grubu şirket yöneticileri Hamdi Akın İPEK ve Cafer Tekin İPEK hakkında;
  • Sosyal medya aracılığıyla, paylar hakkında yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunarak bu işlemlerden menfaat temin etmek suretiyle Kurulumuzdan izin alınmaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunması nedeniyle Fatih AKYÜZ hakkında;
  • Çok sayıda kişiden toplanan fonun yönetilmesi suretiyle Kurulumuzdan izin alınmaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunması nedeniyle Tolga ÖZTÜRK hakkında;
  • İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IZFAS) pay piyasasında 27.03.2018–03.07.2018 döneminde gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan Serkan KORKMAZ ve Sertaç Ziya DURMUŞ hakkında

suç duyurusunda bulunulmasına, Serkan KORKMAZ ve Sertaç Ziya DURMUŞ'a  borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar vermiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca Koza Grubu ile ilgili tespit edilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan şirket yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurul Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve söz konusu hususta ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Koza Altın, ATP İnşaat, Özdemir Antimuan, Koza İpek Tedarik, İpek Enerji ve Koza Anadolu tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının anılan şirketlerden istenmesine karar vermiştir.

27.12.2018