SPK İki Kuruma İdari Para Cezası, Bir Kişiye de İşlem Yasağı Uyguladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde;

Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş.'ye yatırımcılardan nitelikli yatırımcı beyanı alınmaması, Banka Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında hazırlanacak raporun yönetim kuruluna sunulmaması, Banka, banka iştirakleri, sermaye artırımları vb. hakkında özel durum açıklamalarının eksik açıklanması, geç açıklanması veya hiç açıklanmaması nedeniyle 89.626 TL,

Verim Menkul Değerler A.Ş.'ye bildirim yükümlülüğüne uyulmaması, müfettişlerin ücret ve diğer özlük haklarının yönetim kurulunca belirlenmesi kuralına uyulmaması, kamuyu aydınlatma formunun süresi içinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne gönderilmemesi, personelle ilgili değişikliklerinin Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’ne bildirilmemesi, imza sirkülerinde yapılan değişikliğin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bildirilmemesi, dava ve takiplerin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bildirilmemesi, bağımsız denetim sözleşmesinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bildirilmemesi, müşteri hesap ekstrelerinin müşterilere gönderilmesinde eksiklikler nedeniyle 368.145 TL

olmak üzere toplamda 457.771 TL idari para cezası uyguladı. SPK ayrıca Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) pay piyasasında 29.06.2018-16.07.2018 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle Caner ERYILDIZ'a 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getiridi.

25.07.2018